05 Ağustos 2020, 17:52 - Anasayfa // GÜNCEL HABERLER Haberi yazdır

Kararlar genellikle oybirliğiyle alındı

Kararlar genellikle oybirliğiyle alındı

Kararlar genellikle oybirliğiyle alındı...

Ağustos Ayı Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Memiş Çelik Başkanlığı’nda, Kültür Merkezi Meclis toplantı salonunda yapıldı.

Meclis Üyelerinin tamamının katıldığı toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

GÜNDEMDIŞI MADDELER;
Toplantıda ilk olarak gündemdışı maddeler görüşüldü. Buna göre partiler tarafından Meclise verilen önergeler şöyle;

*CHP Belediye Meclis Üyesi Eyyüp Doğan tarafından verilen; “Belediye önündeki Atatürk büstünün tamiratının yapılması ve büstün üstünde bulunan yazıdaki harflerin eksikliğinin tamamlanması” şeklindeki önergesi, CHPli Meclis Üyesinin de verdiği oy ile birlikte oy çokluğuyla gündeme alınması red edildi.

*MHP Meclis Üyeleri tarafından “İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın tespit edilmesi ve bunların topluma kazandırılması için gerekli projelerin hazırlanması” şeklindeki önerge, oybirliğiyle kabul edilerek ilgili komisyona havale edildi.

*5393 Sayılı Belediye kanununun 14.maddesinin ilgili fıkrası gereğince Belediyemiz Spor Kulübüne maddi yardımın yapılması, önergesi oybirliğiyle gündeme alındı. Ve 11.Gündem maddesine eklenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

*Ak Parti Meclis Üyeleri tarafından “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt yama çalışmalarında kullanılmak üzere 2886 sayılı ihale yasasının ilgili maddesi gereğince doğrudan temin yöntemi ile alınan HAMM marka 2007 model HD-12 silindirin noter yoluyla Belediyemize satışı için gerekli olan Belediye Meclis kararının alınması” şeklindeki önerge, oybirliğiyle gündeme alınarak gündemin 12.maddesi olarak görüşülmek üzere kabul edildi.

*Yine Ak Parti Meclis Üyeleri tarafından 27 Eylül Turizm haftası münasebetiyle ilçemiz turizmin öngörülen seviyelere gelmesi için bölgesel markalaşmanın şart olduğu, ilçemiz için Turizm Gelişim Planının (master planın) hazırlanması, ilçemizdeki bazı okullarda turizm farkındalığı için belediye işbirliğinde etkinlikler düzenlenmesi” şeklindeki önerge oybirliğiyle gündeme alınarak ilgili komisyona havale edildi.

*Büyüklüğünden dolayı bozkırın denizi olarak adlandırılan orta Anadolu’da yaşayanların deniz ve plaj özlemini karşılayabilecek potansiyele sahip hirfanlı baraj gölünde baraja kıyısı olan Belediye olarak turistik amaçlı günü birlik geziler düzenlenmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çalışmalar yapılıp şehir merkezinden başlayıp Sultan Alaeddin Camii, Hacı Enbiya türbesi ve Şereflikoçhisar Müzesinin de bu gezi kapsamına alınıp ilçemize sosyo-ekonomik katkı sağlaması yönündeki” önerge, oybirliğiyle gündeme alınıp, ilgili komisyona havale edildi.

*Tarımın İlçe ekonomisindeki büyük yeri düşünülerek ilçedeki tarım ürünlerinin değerlendirilmesi, yöresel ürünlerin tanıtımı pazarlanması hususunda Belediyemizin kırsal kalkınma birimi üreticilerimize destek olması yönünde;
Bölgesel ürünlerin pazarlaması, Potansiyel yatırımcıları bölgeye teşviki ve destek olunması,
Geleneksel yerel yemekler sunan aile restoranları,
Yöresel ürünlerimizin ulusal bazda tanınması üreticilerimizin ekonomik olarak desteklenmesi yönünde açıkça tanımlanmış turizme açık yerlerde ilçemiz ve civarındaki uygun yerlerde kolay ulaşılabilen pazarlar oluşturulması üreticilerin hizmetine sunulması için çalışmalar yapılması” şeklindeki önerge, oybirliğiyle gündeme alınarak ilgili komisyona havale edildi.

*Peçenek Barajının faaliyete geçmesiyle sulu tarıma geçilmiş tarım verimliliği ve çeşitliliğinin arttığı görülmüştür.
Tarımsal araştırmalar, tarım politikaları, pazarların yapısı ve üreticilerin katılımı ve bitki çeşitliliğinden tarımda bütünüyle faydalanılmasıyla gerçekleşebilir.
Siyasetçiden bilim insanına, bilim insanından üreticiye ve nihai tüketiciye kadar çok geniş bir kesimin biyolojik çeşitliliğin önemine dair farkındalığa sahip olması gereklidir. Bu çeşitliliğin geliştirilerek değere dönüştürülmesi doğru tarımsal faaliyetlerle olabilir.

*Belediyemiz ziraat ve tarım teknik ekiplerinin tarım alanlarımıza en uygun ve en verimli ürün çeşitlerinin tanıtımı ve ekimi hasadı pazarlanması kapsamında çiftçilerimize brifingler vermesi doğru tarım uygulamaları hususunda bilgilendirmeler yapması hususundaki önerge, oybirliğiyle gündeme alındı ve ilgili komisyona gönderildi.

*MHP Meclis Üyeleri tarafından; “Belediyemize ait gayrimenkullerin kira getirisi yüksek olanların kiraya verilmesi, kira getirisi düşük olanların içinde satışa uygun olanlarının tespit edilip satılarak belediye bütçemize gelir sağlanması hususundaki önerge, oy çokluğuyla gündeme alınıp ilgili komisyona havale edildi.

*Belediye Meclisinde görev yapan Cafer Tayyar Altuğ’un istifası nedeniyle Meclisçe kurulan Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Komisyonu ile Kadın Aile ve Gençlik Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelli Komisyonu için bir üyenin meclisçe belirlenmesi şeklindeki önerge, oybirliğiyle gündemin 13.maddesi olarak görüşülmek üzere kabul edildi.

*Devekovan Mahallesi 172 ada 121 parsel, 3159,78 m2 ve 172 ada 124 parsel 17194,40 m2 alana sahip Ağıl ve Harimi vasfındaki taşınmazların 2886 sayılı D.İ.K. kapsamında satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi şeklindeki önerge de, oybirliğiyle gündemin 14.maddesi olarak görüşülmek üzere kabul edildi.
Gündem dışı maddelerin ardından Raşit Özdemir’in, 03.07.2020 tarihinde İlçe Seçim Kuruluna yazdığımız boşalan Meclis Üyeliğinden dolayı bize verilen isim Raşit Özdemir’in ismi olduğunu belirten Başkan Çelik, kendisine hayırlı olması temennisinde bulundu.

GÜNDEM MADDELERİ;
Gündem dışı maddelerinin ardından gündem maddelerine geçildi.

*Tatbikat Merkezi’nin talebi olan Sanayi mahallesi 116 ada 2 nolu parsel için talep edilen imar plan değişikliği imar komisyonuna oybirliğiyle sevk edildi.

*Boğaziçi Mahallesi 181008 ada 1 parsel ve 181011 ada 1 nolu parsel alanlarında Yençok=Serbest olarak planlanmıştır. Ancak 7221 sayılı kanunu gereği Yençok=Serbest olarak ruhsat alınamayacağından imar plan değişikliği talebi imar komisyonuna sevki oybirliğiyle kabul edildi.

*İlçemiz mahallelerinde yeni açılan isimsiz sokakları isim verilmesi hususundaki talepleri imar komisyonuna oybirliğiyle sevk edildi.

*Akin Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 116 ada 5 parselde bulunan taşınmazın S.S.Akin köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına tarımsal faaliyet amacı ile tahsisi hususu İmar Komisyonuna, oybirliğiyle sevk edildi. Ancak, söz konusu taşınmaz, Kooperatif faaliyetini sürdürdüğü sürece tahsis edildi yani şartlı tahsis edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

*Kadıncık Mahallesi mülkiyeti Belediye’ye ait olan 130 ada 1 nolu parselin 3194 sayılı İmar kanununun geçici 16.maddesi gereğince satışının yapılabilmesi için oybirliğiyle Belediye Encümenine yetki verildi.

*Boğaziçi Mahallesi 181012 ve 181014 nolu ada alanları için İmar plan değişikliği talebine ait İmar komisyonu raporu, oybirliğiyle kabul edildi.

*Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oybirliğiyle kabul edildi.

*Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oybirliğiyle kabul edildi.

*Kadın, Aile, Gençlik ve Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelliler Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oybirliğiyle kabul edildi.

*Kültür, Turizm ve Çevre Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra oybirliğiyle gündem dışı maddeleri gündem maddesi olarak alınan maddeler görüşüldü.

*Spor kulübüne maddi destek için 50 bin lira verilmesi kararı oybirliğiyle kabul edildi.

*Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt yama çalışmalarında kullanılmak üzere 2886 sayılı ihale yasasının ilgili maddesi gereğince doğrudan temin yöntemi ile alınan HAMM marka 2007 model HD-12 silindirin noter yoluyla Belediye’ye satışı için gerekli olan Belediye Meclis kararı, oybirliğiyle kabul edildi.

*Belediye Meclisinde görev yapan Cafer Tayyar Altuğ’un istifası nedeniyle Meclisçe kurulan Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Komisyonu ile Kadın Aile ve Gençlik Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelli Komisyonu için yeni katılan Raşit Özdemir üye olarak seçilmesine, oybirliğiyle kabul edildi.

*Devekovan Mahallesi 172 ada 121 parsel, 3159,78 m2 ve 172 ada 124 parsel 17194,40 m2 alana sahip Ağıl ve Harimi vasfındaki taşınmazların, 2886 sayılı D.İ.K. kapsamında satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi de oybirliğiyle kabul edildi.

Ağustos Ayı Meclis toplantısı, gündem maddelerinin de görüşülmesinden sonra 1 Eylül 2020 Salı Günü saat 15.00’de toplanmak üzere sona erdi.


6 Ağustos 2020Yönetici tarafından yazılan bu haber, 608 defa okunmuştur.


YORUM YAZ


BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ŞEREFLİKOÇHİSAR ÇENGEL GAZETESİ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer GÜNCEL HABERLER Haberleri

Tümü

ilancomtr

Emekçioğlu

Ş.K.YEM

Tekin İnşaat

Yıldırım İnşaat

Hazır beton

Muammer'in Yeri
İzinsiz kopyalanamaz.

Adres : Çengel Gazetecilik - Matbacılık Ofset Tesisleri - Ekici Mah Ali Babacan Cad. Koçaş Pasajı No:16-20
Tel :0.312 687 1544
Faks : 0.312 687 1544
Bu site 0.094 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]
Dekorasyon Tavsiyeleri