17 Eylül 2014, 16:23 - Anasayfa // ARŞİV Haberi yazdır

Şimdiye kadar neredeydiniz?

Şimdiye kadar neredeydiniz?

Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Tuz Gölü?nde 10 adet sahanın tuz üretim sahası olarak belirlenmesi ve...
* TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, yeni açılan tuz işletmelerinin kapatılmasını istiyor.

* Çeşitli gazete ve ajans muhabirleriyle İlçemize gelen ve tuz alanlarının yakınında basın açıklaması yapan Bozoğlu, Tuz Gölünde kuraklığın hat safhada olduğunu söylüyor.

* Bozoğlu; Resmi kurumların da Tuz Gölü?nün yok olacağını kabul ettiğini iddia ediyor.

* Ve Çengel soruyor :
Şimdiye kadar neredeydiniz? İşletmelerin suçu ne?

Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Tuz Gölü?nde 10 adet sahanın tuz üretim sahası olarak belirlenmesi ve ihale yoluyla isteklilere devredilmesiyle başlayan tartışma, sürekli farklı bir boyutuyla devam ediyor.

Peşpeşe yapılan şikayetler, açılan davalar ve idarenin birbiriyle çelişen kararları nedeniyle; ?bugünden yarına ne olacağı bilinmeyen? Tuz Gölü?nün yeni üretim sahalarıyla ilgili bir açıklama da TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanından geldi.

11 Eylül 2014 Perşembe günü Tuz Gölü?nde yeni üretim alanı olarak belirlenen sahaların yanıbaşında, açıkhavada basın toplantısı düzenleyen Baran Bozoğlu yaptığı yazılı açıklamada; ?Tuzgölü parselleniyor, Tuz Gölü?nde hukuk, bilim işlemiyor!? diyerek; ?2011 yılında yapılan hukuksuz, teknik alt yapısı olmayan, planlara aykırı ihalelerle, Tuz Gölü parsellenmeye başlandı. Mahkemelerin iptal kararları ise dinlenmiyor, işletmeler son sürat Göle hafriyat dökmeye hatta tuz üretmeye başladılar. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Temmuz ayında suç duyurusunda bulunmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmıyor!? Şeklinde konuştu.

TUZGÖLÜ GÖZARDI EDİLMEKTEDİR
Bozoğlu; ?Tuzgölü göz ardı edilmektedir? dediği açıklamasında; 3-4 yıldır yoğun bir talan politikası ile karşı karşıya kalan Tuz Gölü;  Özel Çevre Koruma Alanıdır, Birinci Derece Doğal Sit Alanıdır, Önemli Kuş Alanıdır, Önemli Bitki Alanıdır, Ramsan Sözleşmesi Bakımından Uluslar arası Öneme Sahip A sınıfı Sulak Alandır, Türkiye?nin en önemli Endemizm Merkezlerinden biridir ve Tuza Dayanıklı Türler Açısından Önemli bir ?Genetik Rezerv Alanıdır? şeklinde konuştu.

FİZİBİLİTE RAPORUNUN YETERSİZLİĞİNİ MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MİGEM) DE KABUL EDİYOR!
Bozoğlu açıklamasının devamında; ?Tuz Gölü üzerinde birbirine bitişik 10 yeni tuzla için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale yapılmıştır.

Tuzgölü?nün tabii dengesinin korunarak tuz üretimine uygun alanların tam olarak belirlenebilmesi için göl yüzeyinin minimum seviyeye düştüğü yaz aylarında yeniden mahallinde tetkik edilmesi uygun olacağı belirtilmiştir. Denilerek, ihale edilecek alan tespitinin yaz aylarında yapılması gerekliliğine işaret edilmiştir. Ancak kurumun bu görüşü göz ardı edilmiş, bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadan, teknik incelemeler yapılmadan alelacele işlemleri gerçekleştirilmiştir.? Dedi.

?Resmi kurumlar da Tuz Gölü?nün yok olacağını kabul ediyor? diyen Baran Bozoğlu; ?DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ve Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Tuzgölü?ndeki projelerin durmasını istiyor!? Şeklinde konuştu.

Baran Bozoğlu; ?Selçuk Üniversitesi?nin, Gazi, Konya ve Hacettepe Üniversitelerinin Tuz Gölünde açılacak 10 adet Tuzlanın Ekolojik Etki Değerlendirme raporlarında Tuz Gölü?ndeki projelerin durmasını istediklerini? belirttiklerini de söyledi.

PROJELER BİRAN ÖNCE İPTAL EDİLMELİDİR!
Projelerin iptal edilmesi gerektiğini belirten Baran Bozoğlu; ?Projeler biran önce iptal edilmelidir. Çünkü Madencilik faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği Tuz Gölüne verilen ruhsatlara özel hükmünde bilimsel, teknik çalışmaların ardından değerlendirme yapılacağını açıkça belirtmiştir. Böyle bir çalışma bulunmamaktadır? dedi.

TUZGÖLÜ HIZLICA ÖLÜME SÜRÜKLENECEK!
Baran Bozoğlu; ?10 tesis için Tuz Gölü?nün üzerine kamyonların da dolaşabileceği yaklaşık 100 km?lik seddeler yapılacak. Tonlarca hafriyat göle boşaltılacaktır. Bazı işletmelerde bu aşamaya gelinmiştir. 10 metre genişliğinde olan bu seddelerin tamamı yapıldığında 1.000.000 m2 göl yüzeyi hafriyatla kaplanmış olacaktır. Yani 134 futbol sahası kadar bir alan doldurulacaktır. Bu hafriyat Tuz Gölü?nü besleyen gözelerin üzerine gelmektedir. Yani Tuz Gölü hızlıca ölüme sürüklenecektir.?

MAHKEME KARARI UYGULANMIYOR!
Mahkeme kararının uygulanmadığını belirten Baran Bozoğlu; ?Vatandaşlar tarafından açılan davalarda, ÇED olumlu kararları, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planındaki değişiklik iptal edilmiştir. Hukukun arkasında dolanma manevraları da boşa düşmüştür. İhale iptal davalarını reddeden idare mahkemesinin kararı Danıştay tarafından bozulmuştur. Yani ihalelerinde iptal edilme durumu ortaya çıkmıştır.

ÇED  olumlu rapor olmayan, planlarda yer almayan bu projelerin hukuken geçerliliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 1.derece doğal SİT alanındaki tahribat nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu suç duyurusu ise halen uygulanmamaktadır. Yok hükmünde olan bu tesislere Ankara İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü herhangi bir yaptırım uygulamamaktadır.?

YETKİLİLER BİRAN ÖNCE GÖREVLERİNİ YAPMALIDIR!

Yetkililerin biran önce görevlerini yapmaları gerektiğini belirten Baran Bozoğlu; ?Yaşanan çevre felaketi ile birleşerek büyümektedir. Usulsüzlükler, rant odaklı, bilim dışı, plansız yaklaşımlar Tuz Gölü?nü de tehdit eder noktaya gelmiştir.

Ülkemizde yaşanan yoğun kuraklık, Konya Kapalı Havzasındaki hidrojeolojik kuraklık biran önce dert edilmeli ve Tuz Gölü?nü kurtarmak adına kurumlar harekete geçmelidir.
Odamız bu projelere dair hukuki süreci de önümüzdeki günlerde başlatacaktır.? Dedi.

BU İŞİN ARKASINDA KİMLER VAR?

Baran Bozoğlu konuşmasının sonunda; ?Bir Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına rağmen çok net bir şekilde Devletin kendi kurumu Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Savcılığa suç duyurusunda bulunup, buranın kaçak olduğunu ve işlemin durdurulması gerektiğini, bu tesislerin yaptırılmaması gerektiğini söylemesine rağmen 2 aydır hiçbir işlem yapılmamış durumda ve hala bu bölgede çalışılmaya devam ediliyor.

Bu bölgede hukukun bittiğini de tam bir kuralsızlığın, devletin halkın haklarını savunulmada bir süreci de şuanda burada aynı zamanda hukuksuzluğu görmüş oluyoruz.

Bu işin arkasında kimler var? Biz çok merak ediyoruz. Yani bu nasıl bir güç? Yani bunu nasıl engelleyemiyorlar, alınan bu kararlara rağmen. Ve mahkeme kararları nasıl uygulanmıyor. Bunun da mutlaka sorulması gerektiğini düşünüyoruz? dedi.

ÇENGEL?İN NOTU:ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ?
1978 yılından itibaren Konya Ana Tahliye Kanalı?yla Konya ve çevresindeki yerleşim alanlarının kanalizasyonlarının ve sanayi atıklarının Tuz Gölü?ne akıtılmasına, gölde tuz üretiminin durmasına ve Mısır?dan tuz ithal etmek zorunda kalınmasına, tekrar tuz üretimi yapılabilmesi için Kaldırım Tuz İşletmesi?nden Kulu istikametine doğru yapılan sedde ile gölün ikiye bölünmesine,

Kayacık ve Yavşan Tuz İşletmeleri?nde üretim yapılabilmesi için gölde havuzlar yapılarak dağın taşın göl içine çekilmesine seyirci kalan ve o dönemde atılan çığlıklara kulak tıkayan etkili yetkili çevrelerin ve bu arada TMMOB Çevre Mühendisleri Odası?nın, bu günlerde yaptığı çıkışlara bir anlam verilemiyor ve ?acaba bazı kuruluşların çıkarı doğrultusunda mı hareket ediliyor?? Sorusunu gündeme getiriyor.

İŞLETMELERİN SUÇU NE?
Devletin bir kuruluşu olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Tuz Gölü?nde 10 adet tuz üretim alanı belirliyor ve bunu 2011 yılında herkese açık ihale yoluyla kiralıyor.

Farklı şirketler farklı parseller için toplam 100 milyon (trilyon) bedel ödeyerek sahaları alıyor ve bazıları üretime geçebilmek için alt yapı hizmetleri için milyonlarca lira harcama yapıyor.

Ne varki; İhalenin hemen ardından ve alt yapı çalışmalarıyla birlikte kimi şahıslardan ve kuruluşlardan gelen şikayetlerle, değişik mahkemelerin farklı tedbir kararları ve devletin birimleri arasındaki birbiriyle çelişen uygulamalarla, ihaleyi kazanan şirketler bir türlü seri üretime geçemiyor, maddi manevi çok büyük kayıplarla karşı karşıya bulunuyor.

Ve bu durumda; ?işletmelerin suçu ne?? Diye sormak ve devlet adına hereket edenlere bir çağrı yapmak gerekiyor:

Lütfen bu sorunu tekrar tekrar gündeme gelmeyecek şekilde çözün ve devletine güvenmekten başka bir suçu olmayan işletmelerin mağduriyetini önleyecek kararlılığı ve dirayeti gösterin.

  
                  18 Eylül 2014Yönetici tarafından yazılan bu haber, 3498 defa okunmuştur.


YORUM YAZ


dilek
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, yeni açılan tuz işletmelerinin kapatılmasını istiyor ama ben istemiyorum tuzun beslenmesi için suya ihtiyaç var eğer tuz gölünü belli bölgelerden gelecek akarsu ile beslersek bu olur tuz gölü bir asıra yakın bir süredirüretim yapıyor bazı bilim adamları kendi bölgelerinin tuzunun özelliklerini saymakla bitiremiyor acaba onlara soruyorum şimdiye kadar yediğiniz tuz göl tuzu değilmiydi insan metabolizmasının tuza ihtiyacı var gelen şereflikoçhisar ilçesi olarak tuzumuza sahip çıkalım amerika yıllardır büyük tuz gölünden elde edilen tuzu kullanıyor tuzda hiç bir canlı ve mikrop barınmaz çevre ve şehircilik bakanlığı gelsin tuz gölüne dökülen suların önüne arıtma tesisleri kursun sayın barana söyleyecek bir sözüm var fazla karbonhidratta insana zararlı çay şeker biber suda zararlı her şeyin fazlası zararlı o zaman tarlaları ateşemi verelim önce insan gelecege iyi bir eser bırakmak için tuzgölüne dökülen akarsu yataklarının önüne su arıtma tesisi kuralım
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ŞEREFLİKOÇHİSAR ÇENGEL GAZETESİ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer ARŞİV Haberleri

Tümü

ilancomtr

Emekçioğlu

Ş.K.YEM

Tekin İnşaat

Yıldırım İnşaat

Hazır beton

Muammer'in Yeri
İzinsiz kopyalanamaz.

Adres : Çengel Gazetecilik - Matbacılık Ofset Tesisleri - Ekici Mah Ali Babacan Cad. Koçaş Pasajı No:16-20
Tel :0.312 687 1544
Faks : 0.312 687 1544
Bu site 0.078 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]
alman kurdu