12 Haziran 2019, 15:13 - Anasayfa // ARŞİV Haberi yazdır

Zarar verdiği gerekçesiyle kapatılması isteniliyor

Zarar verdiği gerekçesiyle kapatılması isteniliyor

Zarar verdiği gerekçesiyle kapatılması isteniliyor...Gülhüyük Mahallesi Sakinleri: Halkın Geleceği ve Köyün Devamlılığı için Ocağın Çalışması Durdurulsun!

Gülhüyük Mahallesi yakınlarında faaliyetgösteren ve Ankara - Niğde Otoyolu projesi için hammadde üretimi yapılan taş ocağının mera üzerinde ve ruhsatsız olduğu, çevreye ve mahalle sakinlerine zarar verdiği gerekçesiyle kapatılması isteniyor.

Bu amaçla A.Ş. isimli bir mahalle sakini tarafından 08.02.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine şikayet dilekçesi gönderildi.

25.02.2019 tarihinde de A.Öö. isimli bir başka mahalle sakini de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine gönderdiği şikayet dilekçesinde şu iddiaları dile getirdi:

Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesi Gülhüyük mahallesindeki dağ bölgesinden taş ocağı yeri açılmış ve buda bölgenin coğrafi yapısını değiştiriyor ve bozuluyor. Bu bölgenin mera vasfı konumunda olduğu konuşulmaktadır ve köylünün de elindeki hayvanlarını otalatacağı tek meradır. Buradaki taş ocağı işletmesi 4342 sayılı mera kanuna ayrı yapıldığı için gerekli yasal işlemlerin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.

A.Ş. İsimli mahalle sakininin dilekçesine 05.03.2019 tarihli yaıyla verilen cevapta şu görüşler yeraldı:
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (Cimer) Ne 08.02.2019 Tarihinde Yapmış Olduğunuz 1900362019 Sayılı Başvurunuz 05.03.2019 Tarihinde Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Tarafından Cevaplanmıştır:

1.1900362019 Başvuru Sayılı Şikayet Konulu Yazıda, Şahsın Kütahya İlinde İkamet Ettiği, İnşaat Mühendisi Olduğu, Şereflikoçhisar İlçesi Gülhüyük Mahallesi Sınırları İçerisinde Mahallenin Kuzeybatı Yönünde Bulunan Höyüğün Mahalle Sınırlarından Geçmekte Olan Otoban Yapımı İçin Taş Ocağı Olarak Kullanılmaya Başlandığını, Yerleşim Yerlerine Yakın Olduğu İçin Yapılan Patlatma Çalışmaları Nedeniyle Maddi Ve Manevi Zaralar Meydana Geldiğin, Böyle Bir Ocağın Yerleşim Yerine Bu Kadar Yakında Böyle Bir Çalışma Yapmasının Tehlikeli Olduğunu, Bu Durumdan Köy Halkı Ve Hayvanlarının Olumsuz Etkilendiğini, Ayrıca Çalışma Yapılan Yerin Bir Kısmının Köylüler Tarafından Ağaçlandırmaya Başlandığını, Bir Kısmının Hayvanların Otlak Olarak Kullandığını, Köy Halkının Geleceği Ve Köyün Devamlılığı İçin Bu Ocağın Çalışmalarının Durdurulmasını Ve Hatta Ocağın Kapatılması Gerektiğini Belirterek Şikayet Başvurusunda Bulunmuştur.

2. Komutanlığımız Sorumluluk Sahasında Bulunan Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İzni Sahipli Ankara-Niğde Otoyolu Yapım Projesi Kapsamında Gülhüyük Mahallesinin 1800 Metre Kuzey Batısında Bulunan 1042 Rakımlı Kötüdağındaki 16.19 Hektarlık Alanda Hammadde Üretimi Yüklenici Firma Erg İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Tarafından Yapılmaktadır.

3. Taş Ocağının Gülhüyük Mahallesine Kuş Uçumu 1.8 Km Mesafede Olduğu, Bugüne Kadar Gülhüyük Mahallesi Halkından Maddi Ve Manevi Zarara Uğradıklarına Dair Komutanlığımıza Herhangi Bir Müracaat, Şikayet Ve İhbar Yapılmamıştır. Şikayet Dilekçesinde Bahsedilen Ağaçlandırma Yapılan Sahanın, Mahalleye Bakan Güney Yamacında Olduğu, Taş Ocağının İse Bu Dağın Kuzey Batı Yamacında Olduğu Ve Burada Da Ağaçlandırma Çalışmasının Yapılmadığı, Mahalle Muhtarı Sadık Arman İle Yapılan Görüşmede Taş Ocağının Bulunduğu Arazinin Mera Vasıflı Olmadığı Aynı Zamanda Hayvan Otlatılmadığını Beyan Etmiştir. Erg İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Nin Hammadde Üretim İzin Belgesi, Patlayıcı Madde Satın Alma Ve Kullanma İzin Belgesi, Çevresel Etki Değerlendirme Belgesi Ve Geçici Faaliyet Belgelerinin Bulunduğu, Mevzuata Uygun Yasal İzin Ve Ruhsatlarının Alındığı Tespit Edilmiştir.

4. Bahse Konu Taş Ocağının Bulunduğu Mevkiide Koruma Öncelikli Höyük, Sit Alanı Ve Kültür Ve Tabiat Varlığı Bulunmamaktadır. Gülhüyük Mahallesi Mülki Sınırları İçerisinde Taş Ocağının Yaklaşık 10 Km Kuzeyinde Keleştepe Höyüğü Bulunmaktadır.

5.Yukarıda Yapılan Tespit Ve İncelemer Neticesinde Bahsi Geçen Belge Ve Ruhsatların Ek’ Te Sunulduğunu Arz Ederim.

A.Ö. isimli şahsın dilekçesine verilen cevapta işe şöyle denildi:
Şereflikoçhisar İlçesi Gülhüyük Mahallesinde bulunan tecavüzlü alan ile ilgili düzenlenen tutanak, resim ve şikayet konusu alan ile ilgili düzenlenmiş rapor, 4342 sayılı Mera Kanunu gereği Kanunun 19.maddesine göre 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi için işlem yapılmak üzere Şereflikoçhisar Kaymakamlığına bildirilmiştir.

Bu arada K.S. isimli başka bir şahsın Kaymakamlığa yaptığı şikayeti üzerine verilen 07.05.2019 tarihli cevapta men kararı verildiği vurgulanarak şöyle denildi:
Kaymakamlığımıza vermiş olduğunuz ilgi dilekçeniz incelenmiş olup, bahse konu Gülhüyük Mahallesi sınırları içerisinde 180755 ada, 6 nolu parselde Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi hakkındaki 3091 sayılı Kanuna göre Kaymakamlığımızca 04.03.2019 tarihli ve 2019/04 sayılı MEN kararı verilmiştir.

Taş ocağındaki üretimin devam etmesi üzerine A.Ö. isimli mahalle sakini 20.05.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine gönderdiği ikinci dilekçede iddiaları yineledi ve şöyle dedi:

25.02.2019 tarihinde 1900512016 başvuru numarası ile bir müracaat bulunmuştum.Bu başvurumda meraya izinsiz taş ocağı kurulmuş ve gerekli resmi işlemin yapılmasını istemiştim. ANKARA Tarım ve Orman il müdürlüğünün yazısında aşağıdaki şekilde cevap verilmiştir. Bu yazı şu şekildedir.

Şereflikoçhisar İlçesi Gülhüyük Mahallesinde bulunan tecavüzlü alan ile ilgili düzenlenen tutanak, resim ve şikayet konusu alan ile ilgili düzenlenmiş rapor, 4342 sayılı Mera Kanunu gereği Kanunun 19.maddesine göre 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi için işlem yapılmak üzere Şereflikoçhisar Kaymakamlığına bildirilmiştir.

Resmi yazıda da belirtildiği üzere 4342 sayılı mera kanununa göre işlem yapılması gerekir denilmesine rağmen meraya tecavüz tüm hızıyla devam etmekte ve taş kırım işlemi devam etmekte mera vasfı ciddi oranda zarar görmektedir. Meraya tecavüzün önlenmesi ve mera vasfının korunmasını bilgilerinize arz ederim.

Bu dilekçeye verilen cevapta da şöyle denildi:
“Şereflikoçhisar İlçesi Gülhüyük Mahallesinde bulunan tecavüzlü alan ile ilgili düzenlenen tutanak, resim ve şikayet konusu alan ile ilgili düzenlenmiş rapor, 4342 sayılı Mera Kanunu gereği Kanunun 19.maddesine göre 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi için işlem yapılmak üzere Şereflikoçhisar Kaymakamlığına bildirilmiştir.” Bundan sonraki iş ve işlemler Şereflikoçhisar Kaymakamlığı’nca yürütülecektir.

Bu yazışmalar devam ederken Kaymakamlık tarafından taş ocağının çalıştırıldığı bölgede yapılan değer tesbitinde şu sonuca varıldı:
CİMER başvurusunda bahsi geçen tecavüzlerle ilgili 03.05.2019 tarih ve E.1408730 nolu yazı ile Şereflikoçhisarn Belediye Başkanlığına ERG İnşaata geri dönüşüm bedeli hesaplanarak (23019,42 TL) gönderilmiş ve gereği yapılmıştır.Tecavüzde bulunan ERG inşaata Kaymakamlık Makamı tarafından yapılan 3091 sayılı kanuna göre yapılan keşif raporuna istinaden 23019,42 TL geri dönüşüm ot bedeli değer tespiti yapılmıştır.

SONUÇ MU?
Mahalle sakinleri; Taş Ocağının ruhsatsız ve mera üzerinde faaliyet gösterdiği iddiasını sürdürüyor ve ocağın bir an evvel kapatılmasını istiyor.

Kaymakamlık anılan yerdeki faaliyet için men kararı veriyor, çalışmaların çevreye zarar verdiğine ilişkin yaptığı değer tesbitini taraflara iletiyor.

CİMER’in cevaplarında konunun Şereflikoçhisar Kaymakamlığı tarafından yürütüleceği belirtiliyor.
Tüm bunlara karşın Taş Ocağında yapılan üretim devam ediyor.


  13 Haziran 2019Yönetici tarafından yazılan bu haber, 3792 defa okunmuştur.


YORUM YAZ


letif cihan
büyük balık küçük balığı yutar yeğen. ağlasanız da sızlasanız da o yol yapılacak malzeme de ordan alınacak. o kadar
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ŞEREFLİKOÇHİSAR ÇENGEL GAZETESİ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer ARŞİV Haberleri

Tümü

ilancomtr

Emekçioğlu

Ş.K.YEM

Tekin İnşaat

Yıldırım İnşaat

Hazır beton

Muammer'in Yeri
İzinsiz kopyalanamaz.

Adres : Çengel Gazetecilik - Matbacılık Ofset Tesisleri - Ekici Mah Ali Babacan Cad. Koçaş Pasajı No:16-20
Tel :0.312 687 1544
Faks : 0.312 687 1544
Bu site 0.172 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]
Dekorasyon Tavsiyeleri